0225 2641 629

TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN BOSCH

(Từ năm 2014 đến nay) Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ ngoài bảo hành và bán linh kiện chính hãng.  Thông tin liên hệ: + Điện thoại hỗ trợ thủ tục: 0225.2641629 + Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0983 983 296/ 0906 854 899 + Địa chỉ duy nhất: 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, […]

TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN ASIA

(Từ năm 2018 đến nay) Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ ngoài bảo hành và bán linh kiện chính hãng.  Thông tin liên hệ: + Điện thoại hỗ trợ thủ tục: 0225.2641629 + Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0983 983 296/ 0906 854 899 + Địa chỉ duy nhất: 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, […]

TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN STEIGER

(Từ năm 2014 đến nay) Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ ngoài bảo hành và bán linh kiện chính hãng. Thông tin liên hệ: + Điện thoại hỗ trợ thủ tục: 0225.2641629 + Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0983 983 296/ 0906854899 + Địa chỉ duy nhất: 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông […]

TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN TEFAL

(Từ năm 2018 đến nay) Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ ngoài bảo hành và bán linh kiện chính hãng. Thông tin liên hệ: + Điện thoại hỗ trợ thủ tục: 0225.2641629 + Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0983 983 296/ 0906 854 899 + Địa chỉ duy nhất: 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, […]

TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN MIDEA

(Từ năm 2018 đến nay) Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ ngoài bảo hành và bán linh kiện chính hãng.  Thông tin liên hệ: + Điện thoại hỗ trợ thủ tục: 0225.2641629 + Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0983 983 296/ 0906 854 899 + Địa chỉ duy nhất: 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, […]

TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN AMICA

(Từ năm 2014 đến nay) Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ ngoài bảo hành và bán linh kiện chính hãng.  Thông tin liên hệ: + Điện thoại hỗ trợ thủ tục: 0225.2641629 + Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0983 983 296/ 0906 854 899 + Địa chỉ duy nhất: 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, […]

TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN BLUESTONE

(Từ  năm 2017 đến nay) Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ ngoài bảo hành và bán linh kiện chính hãng.  Thông tin liên hệ: + Điện thoại hỗ trợ thủ tục: 0225.2641629 + Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0983 983 296/ 0906 854 899 + Địa chỉ duy nhất: 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, […]

TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN ZELMER

(Từ năm 2014 đến nay) Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ ngoài bảo hành và bán linh kiện chính hãng.  Thông tin liên hệ: + Điện thoại hỗ trợ thủ tục: 0225.2641629 + Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0983 983 296/ 0906 854 899 + Địa chỉ duy nhất: 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, […]

TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN SHARP

(Từ năm 2009 đến nay) Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ ngoài bảo hành và bán linh kiện chính hãng.  Thông tin liên hệ: + Điện thoại hỗ trợ thủ tục: 0225.2641629 + Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0983 983 296/ 0906 854 899 + Địa chỉ duy nhất: 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, […]

TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN PHILIPS

(Từ năm 2009 đến nay). Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ ngoài bảo hành và bán linh kiện chính hãng.  Thông tin liên hệ: + Điện thoại hỗ trợ thủ tục: 0225.2641629 + Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0983 983 296/ 0906 854 899 + Địa chỉ duy nhất: 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, […]

TRẠM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN MITSUBISHI ELECTRIC

(Từ năm 2012 đến nay) Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ ngoài bảo hành và bán linh kiện chính hãng. Thông tin liên hệ: + Điện thoại hỗ trợ thủ tục: 0225.2641629 + Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0983 983 296/ 0906 854 899 + Địa chỉ duy nhất: 575 Nguyễn Bỉnh Khiêm, […]