0225 2641 629

Sửa chữa thiết bị-điện tử

Việc duy trì hoạt động liên tục, ổn định tại nhà máy phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị điện – điện tử. Chúng tôi cùng sát cánh với các bạn bằng dịch vụ sửa chữa, bảo trì. Kỹ thuật viên của chúng tôi kiểm tra, đánh giá thiết bị của bạn ngay trong ngày. […]